gestió de restes vegetals

experiències de compostatge local de triturat de poda i de restes vegetals petites

Benvolguts,

Estaria interessada en conèixer experiències municipals de compostatge del triturat de poda (p.ex. procedent de la poda d'arbrat viari, o de la poda aportada pels veïns o de la que es recull a la deixalleria) o bé de les restes vegetals petites (retalls de tanques vegetals, heura, fullaraca, etc.) o d'ambdós residus junts en camps i amb poca tecnologia.