DOCUMENTACIÓ: Seminari tècnic 5. Finançament de la transició energètica al món local (juliol, 2022)

Seminari tècnic de transició energètica al món local. Coorganitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració d'Ecoserveis i l'ICAEN


 

Primera part. 13 de juliol del 2022

 Mapa de finançament per la transició energètica. Joana Mundó. Ecoserveis

 Programes europeus per promoure la transició energètica: convocatòria 2022 del Subprograma LIFE - Clean Energy Transition (CET). Virgínia Vivanco. IDAE

 Experiències d’èxit LIFE-CET – COMANAGE. Joana Mencos. Ecoserveis

 Convocatòria de subvencions d’eficiència energètica i energies renovables 2022-2023 per al món local. Lluís Morer. ICAEN

 Convocatòria de subvencions d’eficiència energètica i energies renovables 2022-2023 per al món local. Antoni Campanyà. ICAEN

 

Segona part. 14 de juliol del 2022.

 El programa Renovables 2030. Francesc de Sàrraga. Diputació de Barcelona

 Moment Solar. Irma Soldevilla. Agència d’Energia de Barcelona

Mecanismos de financiación de la transición energètica con perspectiva de barrio. Javier Zardoya. Ayuntamiento de Pamplona.

 Model de participació a Autoconsums compartits . Xavier Bou. Electracaldense

 Experiències d’èxit d’European City Facility: Agència Local d’Energia d’Osona. Gil Salvans. ALEO


 

Conclusions i resultats del seminari 

 Relatoria sobre Finançament de la transició energètica al món local

 Decàleg de les idees principals 

 Vídeos de l'enregistrament