DOCUMENTACIÓ: Jornada Va d'Aigua - Presentació de recursos d'educació ambiental per ambients aquàtics continentals (14 de desembre del 2017)

Us adjuntem la documentació de les presentacions de la Jornada Va d'Aigua - Presentació de recursos d'educació ambiental per ambients aquàtics continentals, celebrada el 14 de desembre del 2017 a Barcelona.

1. Balanç del programa Va d'Aigua 2017: Què hem fet ?

2. Comissió d'ambients aquàtics continentals: balanç 2017

3. Recursos: rutes de geocaching

4. Recursos: el joc del riu i altres

5. Exposició La vida de l'aigua

6. Recursos: banc d'imatges

Es van presentar els projectes amb suport del programa Va d'Aigua següents:

  • Projecte APS de Sallent (+ la guia d’APS) i el suport que farem
  • Pla d’Educació Ambiental del Camí del Riu
  • Vídeo de Lliçà de munt de la Bassa de Can Dunyó

7. Comissió d'ambients aquàtics continentals: propostes de treball

8. Programa Va d'Aigua 2018: Què farem ?