DOCUMENTACIÓ: Jornada "Fonts naturals" (22 de novembre del 2023)

Documentació de la jornada tècnica sobre la gestió de la qualitat i l’entorn de les aigües de les fonts naturals de la província de Barcelona, organitzada per la Diputació de Barcelona. Realitzada el 22 de novembre del 2023 a Barcelona.