Notícies sobre el canvi climàtic: Darrer informe de l'IPCC i Quart informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto

L'IPCC ha publicat l'informe del Grup de treball II: Impactes, adaptació i vulnerabilitat. L’OCCC també ha publicat el Quart informe de progrés a Catalunya sobre els objectius de Kyoto.

El resum per a responsables polítics i l'informe complert de l'IPCC s'han publicat a la desena sessió del Grup de treball II celebrada al Japó. El Panell Intergovernamental d'Experts sobre canvi climàtic (IPCC) ha publicat la segona part del 5è informe sobre canvi climàtic (AR5), referida a impactes, adaptació i vulnerabilitat.

L'informe alerta que si no s'adopten mesures, durant aquest segle, augmentaran els moviments migratoris, sobretot a les zones costeres que es veuran afectades per la pujada del nivell del mar, les inundacions i l'erosió de les zones litorals.

L'informe també alerta sobre l'impacte del canvi climàtic sobre els cultius, l'extensió i degradació d'ecosistemes o el risc de conflictes violents per l'ús de recursos.

La tercera part de l'informe, referida a la mitigació del canvi climàtic es presentarà a durant el proper mes d'abril a Berlín.

Per altra banda, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha presentat el document sobre la situació actual en matèria d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya, des del 1990 fins al 2011.

El document inclou, també, una comparativa amb les situacions a la resta de l’Estat espanyol i al conjunt de països de la Unió Europea. S’avaluen tendències històriques de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i, en particular, els resultats per als quatre primers anys del període de Kyoto (2008-2011), amb l’objectiu final d’avaluar l’efectivitat del Pla marc de mitigació del canvi climàtic i d’identificar fortaleses, oportunitats, debilitats i pròxims passos per garantir el compliment amb els objectius climàtics futurs.

Aquest informe té 5 capítols i un resum executiu que sintetitza les idees principals de l’anàlisi tècnica que s’ha portat a terme.