Convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.