1a Cimera Catalana d'Acció Climàtica: els compromisos del mon local