Els aspectes clau de l'adaptació al canvi climàtic als municipis