Jornada de presentació de la "Guia per a la gestió del Risc de l’Arbrat"