La Xarxa compensa les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle