Els Grups de treball aposten per la continuïtat i reforç del treball en xarxa