Preus Voluntaris per al Petit Consumidor (PVPC) - Impactes sobre els contractes elèctrics dels Ajuntaments