Es lliuren 87.000 Agendes escolars i 8.000 Calendaris del medi ambient a 143 municipis