La Xarxa publica l'Informe "Espais periurbans i alternatives d'ordenació, regulació i gestió"