IMATGES: Comissió de seguiment de la Xarxa (17 de gener del 2019): Monogràfic sobre gestió de residus municipals