IMATGES: La Caixa d’Eines de l’Educació Ambiental als municipis - Taller 2: Com explicar el canvi climàtic a través d'experiències vivencials