Congrés Nacional d’Educació Ambiental: sessió de conclusions