Jornada Va d’Aigua: Presentació de recursos d’educació ambiental per a ambients aquàtics continentals