2n Diàleg: Biodiversitat a l'AMB, patrons, tendències i pressions associades