Documents

Grup de treball: 0. Club del Pacte d'Alcaldes a Catalunya

Grup de treball: 1. Energia Sostenible Local

Grup de treball: 1a. Agències d'Energia

Grup de treball: 1b. Biomassa

Grup de treball: 1c. Autoconsum

Grup de treball: 2. Adaptació al canvi climàtic

Grup de treball: 2a. Biodiversitat urbana

Grup de treball: 2b. Gestió del Litoral

Grup de treball: 2c. Cicle local de l'Aigua

Grup de treball: 3. + Aire - Soroll

Grup de treball: 3a. Qualitat de l'Aire