El text definitiu que regula la ZBE incorpora una nova moratòria per a les persones vulnerables