Cursos gratuïts d'IDAE, adreçats a la ciutadania i accessibles a través d'internet, en matèria d'estalvi i eficiència energètica.