El tema del Dia Mundial del Medi Ambient 2019 és la lluita contra la contaminació de l'aire