La 3a edició de la Cursa Solar de Sabadell cerca col·laboradors.