SHERPA facilita la implicació del món local en la lluita contra el canvi climàtic