Escola El Cim, ADF i Ajuntament de Vilanova amb la reforestació del Mas de l'Artís