La transversalitat, una nova forma de treballar en els grups de treball de la Xarxa