El Govern aprova el Projecte de llei del canvi climàtic a Catalunya