El Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya es presenta a les Agències d'Energia i Consells comarcals