Gestió de contractes i licitacions de recollida de residus i neteja viària