IMATGES: Reunió del Grup motor de la Xarxa (15 de gener del 2020)