IMATGES: Noves estratègies de comunicació i participació ambiental per a la prevenció i gestió dels residus municipals (9 de març del 2018)