IMATGES: Cloenda de la 2a edició del Cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà