IMATGES: Cloenda de la 11a edició del Cercle de comparació intermunicipal de Gestió itractament de Residus i Neteja vària