IMATGE: Presentació de la Setmana de l'Energia 2018 - Educar per una transició energètica