Jornada: Novetats en les normatives de residus i economia circular