RECORDATORI. Trobada de profit. El món local per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament a l'aprofitament