Ecofòrum'16: Jornada sobre la contaminació, la qualitat de l'aire i la salut