Projecció de la pel·lícula “Això ho canvia tot”, contra el Canvi Climàtic