Congrés nacional pel canvi de model energètic: Eficiència energètica i energies renovables en l’àmbit local