Finançament FEDER: Projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals. TES/2791/2019. (FEDER)