Finançament FEDER: 10 milions d'euros en ajuts a ens locals per a projectes pilot de compra pública d'innovació per a la recollida selectiva de residus