DOCUMENTS: jornada: 'Reutilització de les aigües grises. Experiències i reptes'