DOCUMENTACIÓ: Premi europeu Green Leaf 2021. (LIFE).