DOCUMENTACIÓ de la 14a ASSEMBLEA GENERAL de la XARXA: Presentacions i documents aprovats