DOCUMENTACIÓ: Cloenda dels Cercles de comparació intermunicipal de medi ambient 2016