El camí cap a la dignitat: informe de les Nacions Unides sobre l’agenda de desenvolupament sostenible

Sustainable development goals

El 4 de desembre de 2014, el Secretari General de les Nacions Unides va presentar l’informe “El camí cap a la dignitat fins a l’any 2030: acabar amb la pobresa i transformar vides protegint el planeta”: un document ambiciós, que posa de manifest la importància d’impulsar una agenda post 2015 transformadora i universal, en què el desenvolupament sostenible sigui l’element clau.

Font: Generalitat de Catalunya

 

L’informe s’arrenglera amb la visió de fer del 2015 l’any de l'acció global i, en aquest sentit, estableix que: “Durant aquest mateix any tenim la oportunitat inequívoca i la responsabilitat d’aprovar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per reestructurar el sistema financer mundial en consonància amb les nostres necessitats, i respondre amb urgència i de manera definitiva al repte del canvi climàtic induït per l'home. Mai abans el món ha hagut d'enfrontar-se a una agenda tan complexa en un sol any. I aquesta oportunitat única no s’esdevindrà cap altra vegada en la nostra generació”. 

L’Informe confirma els 17 ODS específics que s’havien proposat, amb 169 horitzons (targets) associats, que, tal i com establia “El Futur que volem” de Rio+20, han de ser " orientats a l'acció, de caràcter global i d'aplicació universal", i han de tenir en compte diferents realitats, capacitats i nivells de desenvolupament nacionals.

S’hi afirma que caldrà treballar per trobar la fórmula per combinar objectius globals amb objectius específics de cada país. També s’hi esmenta que, en molts casos, els governs regionals i les autoritats locals ja estan liderant iniciatives orientades al desenvolupament sostenible i que, per tant, caldrà enfortir la seva capacitat institucional i humana per aconseguir una aplicació i supervisió eficaces, la recopilació de dades i la garantia de les inversions.

El document sintetitza els 17 ODS en forma de sis elements essencials, que, segons el Secretari General de Nacions Unides, reflecteixen l’aproximació transformadora de l’agenda post-2015 cap al desenvolupament sostenible i facilita la interconnexió entre les seves tres dimensions (l’econòmica, l’ambiental i la social) . Aquests sis elements són: Persones, Dignitat, Prosperitat, Justícia, Associacions i Planeta. 

L’informe fa una crida a la transformació significativa de les nostres economies amb un respecte fonamental als límits planetaris. S’hi reclamen patrons de creixement més inclusius, sostinguts i sostenibles —aquest últim adjectiu no es va arribar a incloure en “El Futur que Volem” de Rio+20—, que generin ocupació digna i decent, protecció social, sistemes agrícoles sòlids i prosperitat rural, i ciutats sostenibles. S’hi fa referència també a la necessitat d’identificar indicadors que vagin més enllà del PIB.

L’informe estableix que es requeriran compromisos seriosos per part de tots els països amb relació al finançament, inclosos aquells que s'acordin a Addis Abeba en la Tercera Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament el juliol d’enguany i el desembre a París en la Conferència de les Parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i que assegurin la responsabilitat mútua.

Per últim, en el darrer capítol, dedicat a “El lliurament de la nostra agenda: una responsabilitat compartida”, s’hi destaquen qüestions com: 

  1. En els propers mesos s’avançarà la definició dels indicadors i els horitzons corresponents (targets) que fixin objectius mesurables i assolibles, definits sobre una base tècnica rigorosa.
  2. La necessitat d’impulsar una “Revolució de les dades”, que permeti que la informació sigui accessible per a tothom i permeti cobrir les mancances detectades durant els darrers anys.
  3. La necessitat de dur a terme revisions periòdiques, que garanteixin la monitorització, avaluació i la presentació d’informes sobre l’evolució de l’aplicació dels ODS.
   
1
1
Categories:
Notícies