Catalunya participa amb 94 accions de neteja a la Campanya Let's Clean up Europe!

La Diputació de Barcelona i la Xarxa donen suport a l’European Clean Up Day del 10 de maig

El dia 10 de maig se celebra l'European Clean Up Day, que consisteix en l'organització de jornades de neteja als espais naturals. 

El proper 10 de maig, Catalunya participarà amb 94 accions de neteja en la Campanya Let's Clean up Europe!, una iniciativa del projecte de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que lidera l’Agència de Residus de Catalunya i amb la qual ha col•laborat la Diputació de Barcelona amb assessorament i un suport econòmic, mitjançant la participació de les gerències de Medi Ambient i Espais Naturals i de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

L'European Clean Up Day consisteix en l'organització de jornades de neteja als espais naturals, per donar resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en espais naturals (boscos, rius, platges, rieres…), i per tal d’evitar possibles contaminacions i restaurar-ne l’habitat i el paisatge. Més enllà, l’acció també té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.

Es portaran a terme a de 94 accions promogudes per diverses administracions públiques: ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i diputacions (66%), les escoles i instituts (22%), les associacions cíviques (9%) i la ciutadania (3%), que es desenvoluparan en 28 comarques de tota la geografia catalana.

Cal destacar que l’activitat s’aprofitarà per sensibilitzar la població i per fer  prevenció de residus i recollida selectiva.

Consulteu l’agenda d’activitats per participar com a voluntari a l’operació de neteja més propera al vostre municipi!